FT ThingWise

FT ThingWise er hovedprosjektet til FT Systemer avdelingen og vi er totalleverandør innen digitalisering og transformering.

FT er fullverdig Partner av ThingWise AS og tilbyr tjenestene og produktene via FT SalgsTeam.

FT SalgsTeam er ThingWise sin markedsavdeling på bedriftsmarkedet.

For mer info om hvilke tjenester og produkter det er, sjekk websiden til ThingWise.