FT Systemer

FT Systemer er vår avdeling med konsulenter som bistår med ferdig HMS/ KS, IK-MAT og andre system pakker, i forhold til bedriftens behov, størrelse på din bedrift og/ eller antall prosjekter dere trenger bistand med.

Hos FT Systemer har vi som mål om å alltid kunne bistå de kreative entreprenører/ håndverkere/ fagarbeidere, som ikke har tid til å ta seg av papirarbeidet og sette alt i system. Vi setter opp et enkelt system for deg som kunde og forhånds avtaler x antall kontrollbesøk  i året, for å sørge for at systemet til enhver tid er oppdatert.

HMS/ KS

 • Vernerunde protokoll
 • RUH
 • SJA
 • Avvik
 • Varsler
 • HMS Plan
 • SHA Plan
 • Dagsplan/ ukesplan
 • Sikkerhets- og produkt datablad
 • Byggherre forskriften

Systemer

 • Timelister
 • Temperatur logg
 • Støynivå logg
 • Egenmelding
 • Skademelding

 

IK-Mat

 • Rutiner
 • Lovverk
 • Temperatur logg
 • Ren/ uren soner
 • Forberedelses rutiner
 • Datomerke system

Ta kontakt på post@team.as for mer info om pakker og pris vi kan tilby. Merk henvendelsen med FT Systemer.