FT Systemer

FT Systemer er vår avdeling med rådgivende konsulenter som bistår med ferdig HMS/ KS, IK-MAT og andre system pakker, i forhold til bedriftens behov, størrelse på din bedrift og/ eller antall prosjekter dere trenger bistand med. Vi tar på oss faste oppdrag som bokføring/ regnskap med regnskapssystemer som for eksempel Tripletex eller Fiken ol.

Hos FT Systemer har vi som mål om å alltid kunne bistå de kreative entreprenører/ håndverkere/ fagarbeidere, som ikke har tid til å ta seg av administrative oppgaver og papirarbeid, ved siden av å måtte sette alt i system. Vi ordner alt dette for deg og forhånds avtaler fast antall timer eller kontrollbesøk  i uken/ måneden/ året, for å sørge for at systemet til enhver tid er oppdatert.

FT Regnskap

 • Enkel reskontro/ bokføring via regnskapssystemer som Tripletex eller Fiken.
 • Postering, fakturering, bilag, reiseregning kontroll, lønn ol.

Internt i bedriften har vi en regnskapsfører med flere års erfaring fra flere store norske bedrifter, som Braathens S.A.F.E. og SAS, som hos oss har en rådgivende funksjon. Derfor vil kvalitetssikringen til FT Regnskap alltid prioriteres, slik at vår regnskapskonsulent bistår og leverer tjenester til kundens forventninger.

FT Mljøfyrtårn

Vi vil i løpet av første kvartal kunne tilby konsulent tjenester i forbindelse med Miljøfyrtårn sertifisering. Mer informasjon om dette kommer.

FT HMS/ KS

 • Vernerunde protokoll
 • RUH
 • SJA
 • Avvik
 • Varsler
 • HMS Plan
 • SHA Plan
 • Dagsplan/ ukesplan
 • Sikkerhets- og produkt datablad
 • Byggherre forskriften

FT IK-Mat

 • Rutiner
 • Lovverk
 • Temperatur logg
 • Ren/ uren soner
 • Forberedelses rutiner
 • Datomerking system

FT Admin (andre systemer/ skjemaer)

 • Timelister
 • Temperatur logg
 • Støynivå logg
 • Egenmelding
 • Personskademelding
 • Møtereferater

Ta kontakt på post@team.as for mer info om pakker og pris vi kan tilby. Merk henvendelsen med Systemer.