HMS

Som HMS Rådgiver tilbyr vi flere tjenester innen helse, miljø og sikkerhet. Noen eksempler følger:

HMS System: Vi oppdaterer eller reviderer virksomhetens gjeldende system, eller bygger opp et nytt system som er mer riktig tilpasset bedriften. Alle bedrifter er forskjellig, derfor er tilpasningen den viktigste prosessen man gjør i lag med kunden.

HMS Rådgiver: Vi kan være en god samarbeidspartner som virksomhetens faste HMS Rådgiver, hvor vi går inn og bistår både internt og eksternt i prosjekter.

KU (SHA): Hvis man trenger en KU på byggeplassen, som foretar inspeksjoner og kontroller, så utfører vi dem.

HMS Ansvarlig: Hvis man trenger en HMS Ansvarlig på byggeprosjekter, kan vi enkelt leies inn prosjektbasert.

Megler i konflikter på arbeidsplassen: Oppstår det konflikter innad i arbeidsgruppen, som ledergruppen finner det utfordrende å løse, kan vi enkelt komme inn som en uavhengig tredjepart og megle i hen hold til arbeidsmiljøloven og de gjeldende forskrifter.

Førstehjelpinstruktør: Trenger man en oppfriskning i førstehjelp, holder vi gledelig kurs, både hjertestarter og det årlige/ annen hvert år repeterende førstehjelpskurset virksomheten skal ha. Vi er behjelpelig med å bestille riktig utstyr og gir gledelig opplæring i hvordan utstyret skal brukes.