FT Miljø

  • Vi er nå blitt godkjent Miljøfyrtårnkonsulent!

FT Miljø er vår Miljøledelses avdeling. Vi hjelper virksomheter i prosessen med å bli Miljøfyrtårn Sertifisert.

Som konsulent veileder vi virksomheten i sertifiserings prosessen og sørger for at den er klar og har utarbeidet nødvendig tiltak og miljørapport for å bli sertifisert. En ekstern sertifisør vil da gå igjennom miljøfyrtårn kartleggingen sammen med virksomheten, før de godkjenner sertifiseringen. Samtidig sørger vi, som konsulent, for god oppfølging slik at resertifiseringen 3 år etter blir opprettholdt i forhold til de kriterier og HMS forskrifter som gjelder når den tid kommer.